BMI

BMI, de Body Mass Index

De afkorting BMI staat voor de Body Mass Index. Tegenwoordig wordt er ook wel gesproken over de zogenoemde Queteletindex. De index geeft de verhouding aan tussen de lengte en het gewicht van een persoon. De BMI wordt over het algemeen gebruikt om vast te stellen of er sprake is van overgewicht, gezond gewicht of van ondergewicht. Indien de BMI uitwijst dat er sprake is van overgewicht, dan bestaat er een groter risico op hart- en vaatziekten, een hoge bloeddruk en diabetes.

Reken online je eigen BMI uit

BMI en gewicht

De BMI kan vastgesteld worden aan de hand van een eenvoudige rekenmodule en online berekend worden door het lichaamsgewicht en de lengte in te vullen. Met de hand uitrekenen kan ook, dan moet je het lichaamsgewicht delen door de lichaamslengte in het kwadraat. Overigens zegt het absolute gewicht minder, want er moet voor het vaststellen van overgewicht ook rekening gehouden worden met persoonlijke factoren. Daarbij kun je denken aan de lichaamsbouw, maar ook aan de plaatsen op je lichaam, waar een ophoping van vet aanwezig is. Het is niet voor niets dat voor een groot deel van de mensen uit Azië andere grenswaarden gelden. Deze hebben namelijk een andere lichaamsbouw. Overigens geeft de BMI niet aan wat het vetpercentage is en dat is natuurlijk ook een belangrijke factor om te bepalen of er sprake is van overgewicht.

Indicatie gezondheidsrisico

Als eerste gewichtstest kan de BMI echter prima toegepast worden als instrument om een indicatie van het gezondheidsrisico te krijgen. De BMI wordt als het ware dan toegepast als een afgeleide maat voor de vetmassa. In dat opzicht is de Body Mass Index minder goed bruikbaar als je zwanger bent, ouder bent of als je over veel spiermassa beschikt. Bij een BMI waarde van boven de 40 is er sprake van ernstige zwaarlijvigheid en zullen er maatregelen moeten worden genomen om af te vallen om het gezondheidsrisico te beperken. Bij een waarde tussen de 18,5 en 24,9 is er sprake van een normaal gewicht, maar daar onder geldt als indicatie ondergewicht. Boven de 25 geeft de waarde aan dat er weliswaar overgewicht is, maar dat er nog geen ernstige gezondheidsrisico’s worden gelopen. Dat begint al wel met een BMI tussen de 30 en de 40. De term die daarvoor gebruikt wordt is obesitas of zwaarlijvigheid.

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat hieronder een reactie achter.


Copyright © 2020 / contact : i n f o @ calorieenverbranden .nl